Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Prawo rodzinne to tematy, które wymagają indywidualnego podejścia i profesjonalnej opieki.

Pomoc świadczona przez Kancelarię w sprawach rodzinnych dotyczy:

  • spraw o rozwód i separację;
  • spraw o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
  • spraw o alimenty (ustalenie, obniżenie, podwyższenie, zniesienie);
  • spraw o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
  • spraw o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej;
  • spraw o podział majątku wspólnego;
  • spraw o ubezwłasnowolnienie;
  • spraw w przedmiocie władzy rodzicielskiej;
  • spraw w przedmiocie rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka (wybór szkoły, miejsce pobytu dziecka, zmiana nazwiska dziecka, sposób leczenia, sposób spędzania wakacji, w tym wyjazdu za granicę).