Cennik

Cennik usług

Wysokość wynagrodzenia za świadczone w Kancelarii usługi prawne jest ustalana w sposób indywidualny przed prowadzeniem sprawy, może się ona różnić, w zależności od potrzeb Klienta, etapu sprawy oraz nakładu pracy Adwokata. Wychodząc naprzeciw różnorodnym oczekiwaniom, proponuje kilka form współpracy.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe

Stanowi określoną z góry kwotę wynagrodzenia w ramach której kancelaria wykonuje umówioną z Klientem usługę prawną. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie czynności, tj. prowadzenie sprawy, kontakt telefoniczny, sporządzanie pism, inne.

 

Wynagrodzenie kwotowe

dotyczy w szczególności doraźnej pomocy prawnej, polegającej na wykonaniu konkretnych czynności, tj. udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu pisma, udziału w mediacjach lub reprezentowaniu Klienta w jednorazowych czynnościach przed organami publicznymi.

 

Wynagrodzenie godzinowe

wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od nakładu pracy Kancelarii wymaganego w danej sprawie, w stawce za godzinę pracy ustaloną uprzednio z Klientem.

 

Wynagrodzenie z premią za sukces

stanowi połączenie wynagrodzenia ryczałtowego, w niższej niż zwyczajowo kwocie, wraz z premią za pozytywny wynik świadczonej przez kancelarię usługi (ustalaną w formie procentowej lub ryczałtowej).