Prawo Pracy i Ubezpieczenia Społeczne

Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

  • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne;
  • spraw o przywrócenie do pracy;
  • ustalenia istnienia stosunku pracy;
  • spraw o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy;
  • spraw o wypłatę zaległego wynagrodzenia;
  • spraw naruszenia zasad równego traktowania;
  • sporządzania odwołań od decyzji ZUS i reprezentacji ubezpieczonych przed Sądem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
  • spraw dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym.