Prawo Karne i Wykroczeń

Kancelaria świadczy pomoc prawną w postępowaniach karnych oraz postępowaniach w sprawach o wykroczenia w następującym zakresie:

  • zatrzymania i tymczasowego aresztowania;
  • obrony podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym;
  • obrony oskarżonego w postępowaniu sądowym po wniesieniu aktu oskarżenia/obwinionego po wniesieniu wniosku o ukaranie;
  • obrony skazanego na etapie postępowania wykonawczego po wydaniu prawomocnego wyroku;
  • przygotowywania wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
  • odroczenia i przerwy wykonania kary pozbawienia wolności;
  • pomocy pokrzywdzonym występując w roli ich pełnomocnika;
  • sporządzania zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa; sporządzania subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia;
  • sporządzania środków odwoławczych.