Prawo Cywilne oraz Spadkowe

Prawo cywilne jest dziedziną prawa mającą największe znaczenie w życiu codziennym albowiem normuje stosunki majątkowe oraz niemajątkowe między osobami fizycznymi i osobami prawnymi oraz innymi podmiotami na zasadzie równorzędności podmiotów.

Kancelaria zapewnia reprezentację na każdym etapie sprawy, począwszy od konsultacji i porad prawnych, poprzez sporządzanie pisemnych opinii prawnych, w szczególności w zakresie:

 • spraw o zapłatę z umów;
 • spraw o odszkodowania i zadośćuczynienie, w tym:
  • za wypadki komunikacyjne,
  • za błędy w sztuce lekarskiej,
  • zalania, pożary i inne zdarzenia powodujące obowiązek odszkodowawczy,
  • od ubezpieczycieli oraz od innych podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania;
 • polubownej i sądowej windykacji należności od nierzetelnych kontrahentów;
 • ustalania i regulowania stanu prawnego nieruchomości (zmiany w księdze wieczystej);
 • spraw o zasiedzenie prawa własności nieruchomości;
 • spraw o zniesienie współwłasności;
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy;
 • prowadzenia postępowania egzekucyjnego (sporządzenie wniosku i pism w toku postępowania egzekucyjnego);
 • ustanowienia służebności drogi koniecznej;
 • spraw o eksmisję.

 • Prawo Spadkowe

Zadaniem Kancelarii jest pomoc w sprawach dotyczących dziedziczenia, takich jak:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu;
 • sprawy dotyczące odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych;
 • sprawy o dział spadku;
 • sprawy o zachowek;