Prawo administracyjne

Kancelaria zajmuje się sprawami o charakterze administracyjnym w zakresie:

  • sporządzania odwołań od decyzji organów administracyjnych;
  • skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • wznowienia postępowania administracyjnego;
  • sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego.